Design a site like this with WordPress.com
Get started

Foto’s: obstakels

Obstakels staan in de weg... en dat is ook precies de bedoeling. Zelfs wanneer je ze over het hoofd ziet, zorgen ze voor een fysieke barrière.Dit is een expliciete en directieve aanpassing (en daardoor eigenlijk geen 'nudge'). Door iets (bijvoorbeeld kratten of een tafel) in de 'weg' te zetten voor bijvoorbeeld een kassa-toonbank wordt het... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: