Design a site like this with WordPress.com
Get started

Foto’s: Lijnen

Een veel voorkomende aanpassing is het aanbrengen van lijnen op de vloer, vaak gebruikt in de wachtrij voor de kassa. Op onderstaande foto's zijn hier voorbeelden van te zien. Bij de toepassing van lijnen valt op, dat we vaak nog niet zo goed weten waar we moeten gaan staan ten opzichte van zo'n lijn. Ga... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: