Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tips: Lijnen & Vakken

Lijnen en vlakken: Maak duidelijk waar bezoekers wel en niet mogen staan. Lijnen en vlakken worden veel toegepast, maar lijken vaak niet goed gebruikt te worden. Bij de toepassing van alleen een lijn blijkt het vaak voor vele interpretaties vatbaar waar je moet gaan staan: op de lijn, tegen de lijn, in het vak dat... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: