Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tips: Lijnen & Vakken

Lijnen en vlakken: Maak duidelijk waar bezoekers wel en niet mogen staan.

Lijnen en vlakken worden veel toegepast, maar lijken vaak niet goed gebruikt te worden. Bij de toepassing van alleen een lijn blijkt het vaak voor vele interpretaties vatbaar waar je moet gaan staan: op de lijn, tegen de lijn, in het vak dat ontstaat tussen lijnen in.

Zorg er daarom voor duidelijkheid over staplaats en voldoende staruimte.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: